PRIVACY STATEMENT DE ROZENQUARTZ


Algemeen

De Rozenquartz verwerkt een aantal persoonsgegevens. Dat doet zij ten behoeve van het goed functioneren als Kinesiologiepraktijk en Bed & Breakfast en ten behoeve van de eisen die de overheid en zorgverzekeraars stellen. De Rozenquartz doet dit binnen de wettelijke kaders en overeenkomstig de eisen van de AVG.

In dit document geeft zij een overzicht van de soorten gegevens en de redenen waarom deze worden verwerkt.

De Rozenquartz doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en deze niet verder verwerkt dan noodzakelijk;
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

De Rozenquartz heeft geen functionaris gegevensbescherming, maar helpt u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via de mail.

Ten behoeve van de Kinesiologie praktijk

Indien u digitaal contact opneemt met de Rozenquartz via het contactformulier op de website worden de door u daarbij verstrekte persoonsgegevens vastgelegd. Gaat het daarbij om verzoeken om informatie, dan worden de persoonsgegevens bewaard voor zover dat van belang is voor de behandeling van uw verzoek, maar in ieder geval niet langer dan tot één jaar na uw verzoek.

Gaat het om gegevens die van belang zijn voor de Rozenquartz als praktijk, dan gaan deze gegevens behoren tot de administratie en blijven zij bewaard gedurende de wettelijke termijn van tien jaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens t.b.v. een juiste facturering aan u t.b.v. uw declaratie naar de zorgverzekeraar en om u te kunnen contacteren i.v.m. agendering afspraken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Zorgverlenersnummer/zorgverzekeraar
 • BSN nummer

Ten behoeve van de Bed & Breakfast

Indien u digitaal contact opneemt met de Rozenquartz via het contactformulier op de website worden de door u daarbij verstrekte persoonsgegevens vastgelegd. Indien u digitaal contact opneemt met de Rozenquartz via het contactformulier op de website van een reserveringsorganisatie, dan worden uw gegeven door deze organisaties de door u daarbij verstrekte persoonsgegevens onder hun privacy regels verwerkt en vastgelegd.

Gaat het daarbij om verzoeken om informatie, dan worden de persoonsgegevens bewaard voor zover dat van belang is voor de behandeling van uw verzoek, maar in ieder geval niet langer dan tot de afhandeling van uw verzoek.

Gaat het daarbij om een boeking, dan worden alleen de gegevens die nodig zijn voor een adequate facturering en belastingadministratie vastgelegd en gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens t.b.v. een juiste opgave van de toeristenbelasting, BTW administratie, facturatie en mogelijkheid u te kunnen contacteren i.v.m. reservering:

 • Naam
 • Geboortedatum alleen indien woonachtig in gemeente Berkelland
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen van wie persoonsgegevens worden vastgelegd een aantal rechten. De Rozenquartz doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via lilian.beeks@derozenquartz.nl!

Bent u van oordeel dat de Rozenquartz niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving en komt u er met de Rozenquartz niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website.